Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη Φύση για να επιβιώσει. Σ’ αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει.

Ζαν-Υβ Κουστώ, 1910-1997, Γάλλος ωκεανογράφος

Περιεχόμενα

Πρόλογος

1η Ενότητα. Η Λύση στο πρόβλημα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων

2η Ενότητα. Εισαγωγή. Το Περιβάλλον. Ρύπανση του Περιβάλλοντος

3η Ενότητα. Ρύπανση της Ατμόσφαιρας. Ανθρωπογενής Ρύπανση. Διαδικασίες Καύσης. Ρύποι από την τέλεια και την ατελή Καύση

4η Ενότητα. Ρύπανση της Ατμόσφαιρας. Διαδικασίες Καύσης. Ρύποι ως Παραπροϊόντα της Καύσης και από Προσμείξεις των Καυσίμων.

 

5η Ενότητα. Ρύπανση της Ατμόσφαιρας. Διαδικασίες Καύσης. Ρύποι από Προσμείξεις των Καυσίμων. Χλώριο. Φθόριο. Διοξίνες και Φοράνια. Το Κάπνισμα.

6η Ενότητα. Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου Ι.

7η Ενότητα. Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου ΙΙ. Τα Πρωτόκολλα του Κιότο και των Παρισίων. Συμβολή των Πολιτών ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή.

8η Ενότητα. Δευτερογενείς Ρύποι. Φωτοχημικά Οξειδωτικά. Το "Καλό" και το "Κακό" Όζον. Όξινη Βροχή. Ρύποι από Διαδικασίες εκτός Καύσης. Φυσική Ρύπανση της Ατμόσφαιρας.

9η Ενότητα. Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα. Λοφίο. Διάχυση. Χημικός Μετασχηματισμός. Ξηρή Απόθεση. Υγρή Απόθεση. Εκπομπή, Μετάδοση, Ρυπογόνος Επιβάρυνση των Ρύπων.

10η Ενότητα. Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα II. Διασπορά μέσα σε μία Κοιλάδα. Ειδικές Μετεωρολογικές Συνθήκες. "Άπνοια". Στρώμα Αέρα με "Θερμοκρασιακή Αναστροφή". "Άπνοια" και Στρώμα Αέρα με "Θερμοκρασιακή Αναστροφή".

11η Ενότητα. Oριακές Τιμές των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα. Μακρόχρονη και Βραχύχρονη Οριακή Τιμή. Όρια Συναγερμού ενός Ρύπου. Ισχύουσα Νομοθεσία για Ρύπους στην Ατμόσφαιρα. Smog ή "Νέφος" Τύπου Λονδίνου. Smog ή "Νέφος" Τύπου Λος - Άντζελες.

12η Ενότητα. Oριακές Τιμές για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας. Οριακές Τιμές για την Εκπομπή των Ρύπων. Μείωση της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας. Προσαρμογή σε Διαδικασίες και Καύσιμα με Μειωμένη Εκπομπή Ρύπων. Πρωτογενείς Μέθοδοι για τη Μείωση της Εκπομπής των Ρύπων. Δευτερογενείς Μέθοδοι για τη Μείωση της Εκπομπής των Ρύπων.

13η Ενότητα. Δευτερογενείς Μέθοδοι για τη Μείωση της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας: Μείωση της Εκπομπής του Ρύπου Διοξείδιο του Θείου. Μείωση της Ρυπογόνου Επιβάρυνσης (Immission)

14η Ενότητα. Πώς λειτουργεί μία σύγχρονη ευνομούμενη Κοινωνία στην Προσπάθειά της να ικανοποιήσει τις Ανάγκες των Πολιτών της προστατεύοντας συγχρόνως το Περιβάλλον

15η Ενότητα. Η Hλιακή Ακτινοβολία (Υπέρυθρη, Ηλιακό Φως και Υπεριώδης). Η Υπεριώδης (UV-A, UV-B και UV-C). Μείωση της UV-B από το Όζον της Στρατόσφαιρας. Η Τρύπα του Όζοντος.

16η Ενότητα. Η "Τρύπα του Όζοντος" ΙΙ. Χλωροφθοράνθρακες. Διεθνείς Συνθήκες. Τρόποι Αντιμετώπισης της Βλαβερής Υπεριώδους Ακτινοβολίας UV-B.

17η Ενότητα. Οι "Θεωρίες Συνομωσίας" και οι "Σκοτεινές Δυνάμεις"

18η Ενότητα. Ρύπανση και Προστασία του Νερού

19η Ενότητα. Ρύπανση και Προστασία του Νερού ΙΙ

20η Ενότητα. Ρύπανση και Προστασία του Εδάφους.Απειλές για το έδαφος. Ρύπανση του Εδάφους από τους Ρύπους της Ατμόσφαιρας. Ρύπανση του Εδάφους από τις Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Δραστηριότητες.

21η Ενότητα. Ρύπανση και Προστασία του Εδάφους Ι Ι.Ρύπανση του Εδάφους από τη μη Ορθή Διάθεση των Λυμάτων. Ρύπανση του Εδάφους από τη μη Σωστή Διάθεση των Απορριμμάτων.

22η Ενότητα. Ηχορύπανση. Ταχύτητα του Ήχου. Συχνότητα του Ήχου. Ένταση του Ήχου. Η Κλίμακα Ντεσιμπέλ (dB). Ιδιαιτερότητες της Κλίμακας Ντεσιμπέλ (dB).

23η Ενότητα. Ηχορύπανση ΙΙ. Θόρυβος και οι Κύριες Πηγές του. Επιπτώσεις του Ήχου στον Άνθρωπο. Βλάβη της Ακοής. Τρόποι Αντιμετώπισης του Θορύβου. Πρακτικά Παραδείγματα Μείωσης της Ηχορύπανσης. Μείωση της Ηχορύπανσης στον Κυκλοφοριακό και στον Οικιακό Τομέα.

24η Ενότητα. Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ. Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ορυκτά Καύσιμα. Πυλώνες Σωστής Ενεργειακής Πολιτικής. ΑΠΕ και Δυναμικό τους.

25η Ενότητα. Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ Ι Ι. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Βάση τον Ήλιο. Άμεση Χρήση της Ηλιακής Ενέργειας. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική.

26η Ενότητα. Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ Ι Ι Ι. Ενεργητική Χρήση της Άμεσης Ηλιακής Ενέργειας. α) Ηλιακός Θερμοσίφωνας. β) Συμβατική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ηλιακοί Συγκεντρωτές. α) Παραβολικό Πιάτο.

27η Ενότητα. Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ Ι V. Ενεργητική Χρήση της Άμεσης Ηλιακής Ενέργειας: Ηλιακοί Συγκεντρωτικοί Συλλέκτες με Σχήμα Παραβολικού Αυλακίου, Fressnel και Δέκτη σε Πύργο.Φωτοβολταϊκά.

28η Ενότητα. Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ V. Έμμεση Χρήση της Ηλιακής Ενέργειας: Ενέργεια του Νερού. Αιολική Ενέργεια.

29η Ενότητα. Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ VΙ. Έμμεση Χρήση της Ηλιακής Ενέργειας: Βιομάζα. Στερεά, Υγρά (Βιοαιθανόλη, Φυτικά Έλαια) και Αέρια Βιοκαύσιμα.

30η Ενότητα. Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ V Ι Ι. ΑΠΕ με Βάση το Εσωτερικό της Γης (Γεωθερμία Ενσωματωμένη σε Υπόγειο Νερό και σε Υπόγεια Πετρώματα. Αντλίες Θερμότητας). ΑΠΕ με Βάση τη Σελήνη (Παλιρροιακή Ενέργεια)

31η Ενότητα. Προτερήματα και Μειονεκτήματα των «Ανα- νεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΑΠΕ VIII. Ελ Νίνιο. Λα Νίνια ENSO (El Niño, Southern Oscillation)

32η Ενότητα. To Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Η Κλιματική Αλλαγή. Η Πράσινη Ανάπτυξη. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά και Ανεμογεννήτριες).

Η Σωστή Ενεργειακή Πολιτική. Η Ενεργειακή Κρίση.

Μία «Σφαιρική» Αντιμετώπιση όλων αυτών των Προβλημάτων.

33η Ενότητα. Είσοδος Ακτινοβολιών στο Φυσικό Περιβάλλον. Η Δομή του Ατόμου (Πρωτόνια, Νετρόνια, Ηλεκτρόνια). Ακτινοβολία. Ραδιενέργεια (Φυσική και Τεχνητή). Ακτινοβολία (α, β και γ). Διάσπαση του Πυρήνα των Ατόμων. Παραγωγή Ενέργειας κατά τη Διάσπαση του Πυρήνα των Ατόμων

34η Ενότητα. Είσοδος Ακτινοβολιών στο Φυσικό Περιβάλλον II. Διάσπαση των Πυρήνων των Βαρέων Στοιχείων. Πυρηνική Βόμβα. Πυρηνικός Αντιδραστήρας Biblis A. Ασφάλεια των Πυρηνικών Αντιδραστήρων. Ραδιενεργά Απόβλητα. Σύντηξη των Πυρήνων των Ελαφρών Στοιχείων. Βόμβα Υδρογόνου και Συνέπειες. Αντιδραστήρας Σύντηξης.

Επίλογος.